Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Najnowsze aktualności

Kryteria wyboru operacji

Wszystkim  zainteresowanym pozyskaniem dofinansowania  na  podjęcie działalności gospodarczej  lub na rozwój  działalności gospodarczej  przedstawiamy poniżej  Kryteria  wyboru operacji. Kryteria dostępne  na stronie w zakładce Nabory wniosków. Pobierz: KRYTERIA_WYBORU_konkurs- operacje dotyczace podejmowania lub rozwoju działalności gospodarczej

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego Lokalna Grupa Działania PONIDZIE przystępuje do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. W ramach wdrażania Strategii beneficjenci będą mogli składać wnioski do Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE zgodne z celami określanymi w LSR. Cel ogólny 1 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz...

Czytaj więcej...

Podziękowania

Pragniemy poinformować, że Lokalna Grupa Działania PONIDZIE została Lokalnym Zwycięzcą Pierwszej Edycji Programu TESCO „DECYDUJESZ POMAGAMY” Nasz projekt pt „Kajakiem pływać każdy może” – Ponidziański spływ kajakowy otrzymał 7754 głosy. Wszystkim osobom, które oddały swój głos na nasz projekt Zarząd i pracownicy Lokalnej Grupy Działania Ponidzie serdecznie dziękują. O...

Czytaj więcej...

Obszar Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

 • Lokalna Grupa Działania PONIDZIE jest stowarzyszeniem założonym przez społeczność powiatu pińczowskiego w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach". Zrzesza osoby fizyczne i prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mając na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

  Powiat pińczowski

  powiat_pińczowskiPowiat pińczowski położony jest w południowej części województwa Świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy, w krainie geograficznej zwanej Ponidziem. Umiejscowienie powiatu pińczowskiego zapewnia niepowtarzalne walory krajobrazowe wynikające z historii geologicznej regionu, a także z bujności i piękna przyrody w którą obfituje Ponidzie. Niemalże cała powierzchnia tego regionu pokryta jest różnymi formami ochrony w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia w którego skład wchodzą Szaniecki Park Krajobrazowy, Nadnidziański Park Krajobrazowy oraz Kozubowski Park Krajobrazowy. W centralnej części Ponidzia można doświadczyć unikatowych w skali kraju krajobrazy związane z powierzchniowym występowaniem gipsów. Piękne krajobrazy oraz wspaniałe położenie połączone z wciąż rozwijającymi się produktami turystycznymi zapewniają możliwość rozwoju turystyki przyciągając na teren Powiatu pińczowskiego nowych turystów. Zainteresowani wypoczynkiem, pięknymi krajobrazami, bogatą historią oraz licznymi zabytkami z pewnością się nie zawiodą.

  Gmina
  Działoszyce

   

  Gmina
  Kije

   

  Gmina
  Michałów

   

  Gmina
  Pińczów

   

  Gmina
  Złota

                                                  

Galeria

<font size="16"><b>Przyroda Ponidzia - Bioróżnorodność Ponidzia</b></font>
Przyroda Ponidzia - Bioróżnorodność Ponidzia fot. LGD PONIDZIE<br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br><br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br>

ISTOTNE INFORMACJE

 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

 
PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portal organizacji pozarządowych

Portal organizacji pozarządowych