Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Aktualności

Szkolenie dla przedstawicieli firm MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, innowatorów, wynalazców i naukowców.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w szkoleniu „Szybka ścieżka- dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa”. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez...

Czytaj więcej...

FAOW zaprasza do projektu Akademia Umiejętności Animatora LGD

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, który jest wykonawca projektu pn.” Akademia Umiejętności Animatora LGD „ zaprasza na warsztaty finansowane ze środków Krajowej Sieci obszarów Wiejskich. Uczestnikiem w projekcie nie musi być pracownik biura LGD (zatrudniona w biurze osoba). Może to być również przedstawiciel innej organizacji działającej na obszarach wiejskich, którego...

Czytaj więcej...

Konkurs dla OSP „Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza konkurs dla OSP „Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi”. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej i zaprezentowanie jej wśród mieszkańców, uczniów przedszkoli i szkół z terenów wiejskich w sposób zgodny z regulaminem konkursu. Celem przeprowadzanej kampanii jest dążenie do ograniczenia wypadków oraz...

Czytaj więcej...

Obszar Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

 • Lokalna Grupa Działania PONIDZIE jest stowarzyszeniem założonym przez społeczność powiatu pińczowskiego w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach". Zrzesza osoby fizyczne i prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mając na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

  Powiat pińczowski

  powiat_pińczowskiPowiat pińczowski położony jest w południowej części województwa Świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy, w krainie geograficznej zwanej Ponidziem. Umiejscowienie powiatu pińczowskiego zapewnia niepowtarzalne walory krajobrazowe wynikające z historii geologicznej regionu, a także z bujności i piękna przyrody w którą obfituje Ponidzie. Niemalże cała powierzchnia tego regionu pokryta jest różnymi formami ochrony w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia w którego skład wchodzą Szaniecki Park Krajobrazowy, Nadnidziański Park Krajobrazowy oraz Kozubowski Park Krajobrazowy. W centralnej części Ponidzia można doświadczyć unikatowych w skali kraju krajobrazy związane z powierzchniowym występowaniem gipsów. Piękne krajobrazy oraz wspaniałe położenie połączone z wciąż rozwijającymi się produktami turystycznymi zapewniają możliwość rozwoju turystyki przyciągając na teren Powiatu pińczowskiego nowych turystów. Zainteresowani wypoczynkiem, pięknymi krajobrazami, bogatą historią oraz licznymi zabytkami z pewnością się nie zawiodą.

  Gmina
  Działoszyce

   

  Gmina
  Kije

   

  Gmina
  Michałów

   

  Gmina
  Pińczów

   

  Gmina
  Złota

                                                  

Galeria

<font size="16"><b>Przyroda Ponidzia - Mikołajek polny</b></font>
Przyroda Ponidzia mikołajek polny fot. E. Wrzoskiewicz<br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1200<br><b>Image Height</b> 1600<br><br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1200<br><b>Image Height</b> 1600<br>

ISTOTNE INFORMACJE

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portal organizacji pozarządowych

Portal organizacji pozarządowych