Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Najnowsze aktualności

Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków nr 2/2017.

W dniu 14 marca 2017 roku Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ponidzie ogłosił Nabór Wniosków Nr 2/2017 o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego...

Czytaj więcej...

DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza mieszkańców gmin  Pińczów, Kije, Michałów, Działoszyce i Złota do udziału w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 10.4.1 Projekt realizowany jest w partnerstwie 14-tu Lokalnych Grup Działania Województwa Świętokrzyskiego. Formy wsparcia: 1. Szkolenie z zakresu zakładania...

Czytaj więcej...

Portal Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla Wnioskodawców/Beneficjentów już dostępny.

Informujemy, że w celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót...

Czytaj więcej...

Informacja dla uczestników IX Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL.

Informujemy, że w związku ze zbliżającymi się IX Międzynarodowymi Targami Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, organizatorzy targów oferują wynajęcie drewnianego straganu- Karczmy na 3 dni targowe: koszt: 450 PLN brutto. Podmioty zainteresowane wynajęciem straganu, proszone są o deklarację do 22 marca 2017 oraz zgłoszenie osób do obsługi straganu. Informujemy...

Czytaj więcej...

Obszar Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

 • Lokalna Grupa Działania PONIDZIE jest stowarzyszeniem założonym przez społeczność powiatu pińczowskiego w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach". Zrzesza osoby fizyczne i prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mając na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

  Powiat pińczowski

  powiat_pińczowskiPowiat pińczowski położony jest w południowej części województwa Świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy, w krainie geograficznej zwanej Ponidziem. Umiejscowienie powiatu pińczowskiego zapewnia niepowtarzalne walory krajobrazowe wynikające z historii geologicznej regionu, a także z bujności i piękna przyrody w którą obfituje Ponidzie. Niemalże cała powierzchnia tego regionu pokryta jest różnymi formami ochrony w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia w którego skład wchodzą Szaniecki Park Krajobrazowy, Nadnidziański Park Krajobrazowy oraz Kozubowski Park Krajobrazowy. W centralnej części Ponidzia można doświadczyć unikatowych w skali kraju krajobrazy związane z powierzchniowym występowaniem gipsów. Piękne krajobrazy oraz wspaniałe położenie połączone z wciąż rozwijającymi się produktami turystycznymi zapewniają możliwość rozwoju turystyki przyciągając na teren Powiatu pińczowskiego nowych turystów. Zainteresowani wypoczynkiem, pięknymi krajobrazami, bogatą historią oraz licznymi zabytkami z pewnością się nie zawiodą.

  Gmina
  Działoszyce

   

  Gmina
  Kije

   

  Gmina
  Michałów

   

  Gmina
  Pińczów

   

  Gmina
  Złota

                                                  

Galeria

<font size="16"><b>Przyroda Ponidzia - Pole Rzepaku</b></font>
Przyroda Ponidzia - Pole Rzepaku okolice Marzęcina fot. J. Gręda <br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br><br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br>

ISTOTNE INFORMACJE

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portal organizacji pozarządowych

Portal organizacji pozarządowych