Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Aktualności

VI Bieg na Grochowiska- fotorelacja

Kolejny raz uczestniczyliśmy w cyklicznej imprezie Biegu na Grochowiska.Przypominamy ,że impreza  towarzyszy corocznym obchodom bitwy pod Grochowiskami.Minusowe temperatury nie zniechęciły miłośników biegania  i na starcie pojawiły się aż 144 osoby. Dziesięciokilometrową trasę pierwszy zawodnik pokonał już w czasie 00:37:35 sek.Wszystkim uczestnikom gratulujemy.Zapraszamy na fotorelację.    http://www.biegnagrochowiska.pl/galeria  

Czytaj więcej...

STARTUJĄ NOWE PROJEKTY DLA OSÓB PO 3O-TCE

Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił listę projektów dofinasowanych w ramach działania 10.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Mogą z nich skorzystać osoby bezrobotne i bierne zawodowo po 30 -tym roku życia.Aby skorzystać z wybranego projektu należy zgłosić...

Czytaj więcej...

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne zebranie Członków LGD.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że 16  marca 2018r. o godzinie 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Pińczowie ul. Słabska 13 odbędzie się Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków LGD Planowana tematyka zebrania: Otwarcie posiedzenia Stwierdzenie kworum Wybranie przewodniczącego i protokolanta Przyjęcie porządku obrad Sprawozdanie Zarządu LGD PONIDZIE za...

Czytaj więcej...

Obszar Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

 • Lokalna Grupa Działania PONIDZIE jest stowarzyszeniem założonym przez społeczność powiatu pińczowskiego w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach". Zrzesza osoby fizyczne i prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mając na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

  Powiat pińczowski

  powiat_pińczowskiPowiat pińczowski położony jest w południowej części województwa Świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy, w krainie geograficznej zwanej Ponidziem. Umiejscowienie powiatu pińczowskiego zapewnia niepowtarzalne walory krajobrazowe wynikające z historii geologicznej regionu, a także z bujności i piękna przyrody w którą obfituje Ponidzie. Niemalże cała powierzchnia tego regionu pokryta jest różnymi formami ochrony w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia w którego skład wchodzą Szaniecki Park Krajobrazowy, Nadnidziański Park Krajobrazowy oraz Kozubowski Park Krajobrazowy. W centralnej części Ponidzia można doświadczyć unikatowych w skali kraju krajobrazy związane z powierzchniowym występowaniem gipsów. Piękne krajobrazy oraz wspaniałe położenie połączone z wciąż rozwijającymi się produktami turystycznymi zapewniają możliwość rozwoju turystyki przyciągając na teren Powiatu pińczowskiego nowych turystów. Zainteresowani wypoczynkiem, pięknymi krajobrazami, bogatą historią oraz licznymi zabytkami z pewnością się nie zawiodą.

  Gmina
  Działoszyce

   

  Gmina
  Kije

   

  Gmina
  Michałów

   

  Gmina
  Pińczów

   

  Gmina
  Złota

                                                  

Galeria

<font size="16"><b>Przyroda Ponidzia - Goździk Kartuzek</b></font>
Przyroda Ponidzia - Goździk Kartuzek fot. LGD PONIDZIE<br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br><br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br>

ISTOTNE INFORMACJE

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portal organizacji pozarządowych

Portal organizacji pozarządowych