Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Najnowsze aktualności

DEKALOG KAJAKARZA

Wszystkim, którzy będą brali udział w spływie kajakowym przedstawiamy DEKALOG KAJAKARZA 1. Nigdy nie wsiadaj do kajaka po spożyciu alkoholu lub środków odurzających i nie pij alkoholu w czasie pływania – one spowalniają Twoje reakcje oraz ograniczają rozsądek i wyobraźnię. 2. Pływaj w kamizelce asekuracyjnej – nie służy ona...

Czytaj więcej...

Lista chętnych na spływ zamknięta

Informujemy, że lista osób chętnych na spływ kajakowy „Kajakiem pływać każdy może” została zamknięta . Mamy już komplet osób. Czekamy na Państwa 27 sierpnia o godzinie 10.00 w Pińczowie poniżej mostu (od strony Skrzypiowa).

Czytaj więcej...

Zakończyło się szkolenie Członków Rady.

Zakończyło się szkolenie Członków Rady Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE. Celem szkolenia było pozyskanie przez członków Rady  niezbędnej wiedzy, która umożliwi aktywny udział w procesie oceny i wyboru operacji do finansowania, w ramach wdrażania LSR, w zgodzie z przepisami PROW 2014-2020 i zasadami inicjatywy LEADER. Podczas szkolenia  omówiono zasady  oceny...

Czytaj więcej...

Obszar Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

 • Lokalna Grupa Działania PONIDZIE jest stowarzyszeniem założonym przez społeczność powiatu pińczowskiego w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach". Zrzesza osoby fizyczne i prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mając na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

  Powiat pińczowski

  powiat_pińczowskiPowiat pińczowski położony jest w południowej części województwa Świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy, w krainie geograficznej zwanej Ponidziem. Umiejscowienie powiatu pińczowskiego zapewnia niepowtarzalne walory krajobrazowe wynikające z historii geologicznej regionu, a także z bujności i piękna przyrody w którą obfituje Ponidzie. Niemalże cała powierzchnia tego regionu pokryta jest różnymi formami ochrony w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia w którego skład wchodzą Szaniecki Park Krajobrazowy, Nadnidziański Park Krajobrazowy oraz Kozubowski Park Krajobrazowy. W centralnej części Ponidzia można doświadczyć unikatowych w skali kraju krajobrazy związane z powierzchniowym występowaniem gipsów. Piękne krajobrazy oraz wspaniałe położenie połączone z wciąż rozwijającymi się produktami turystycznymi zapewniają możliwość rozwoju turystyki przyciągając na teren Powiatu pińczowskiego nowych turystów. Zainteresowani wypoczynkiem, pięknymi krajobrazami, bogatą historią oraz licznymi zabytkami z pewnością się nie zawiodą.

  Gmina
  Działoszyce

   

  Gmina
  Kije

   

  Gmina
  Michałów

   

  Gmina
  Pińczów

   

  Gmina
  Złota

                                                  

Galeria

<font size="16"><b>Przyroda Ponidzia - Ostrożeń pospolity</b></font>
Przyroda Ponidzia: Ostrożeń polny fot. LGD PONIDZIE<br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br><br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br>

ISTOTNE INFORMACJE

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portal organizacji pozarządowych

Portal organizacji pozarządowych