Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Najnowsze aktualności

Konkurs-najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach organizuje konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach: „Ekologia-Środowisko” i „Ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Zwycięzcy z województwa świętokrzyskiego zostaną zgłoszeni do krajowego etapu konkursu, gdzie konkurować będą z gospodarstwami z terenu całego kraju. W konkursie może brać...

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe z dnia 13 lipca 2016r. – wyniki

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że do biura wpłynęły 3 oferty  dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla członków Rady oraz pracowników biura Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE. W wyniku oceny złożonych ofert została wybrana do przeprowadzenia szkolenia dla członków Rady i pracowników biura LGD PONIDZIE firma ICE LOGOS Tomasz Wysocki. Wybrana...

Czytaj więcej...

Dnia 25 lipca 2016 r. odbędą się kolejne spotkania konsultacyjne dot. podejmowania działalności gospodarczej tym razem zapraszamy mieszkańców gminy Pińczów o godzinie 10.00 do siedziby biura LGD PONIDZIE ul. Słabska 13 oraz mieszkańców gminy Działoszyce o godz. 10.00 do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach . Spotkania są skierowane do...

Czytaj więcej...

Obszar Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

 • Lokalna Grupa Działania PONIDZIE jest stowarzyszeniem założonym przez społeczność powiatu pińczowskiego w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach". Zrzesza osoby fizyczne i prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mając na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

  Powiat pińczowski

  powiat_pińczowskiPowiat pińczowski położony jest w południowej części województwa Świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy, w krainie geograficznej zwanej Ponidziem. Umiejscowienie powiatu pińczowskiego zapewnia niepowtarzalne walory krajobrazowe wynikające z historii geologicznej regionu, a także z bujności i piękna przyrody w którą obfituje Ponidzie. Niemalże cała powierzchnia tego regionu pokryta jest różnymi formami ochrony w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia w którego skład wchodzą Szaniecki Park Krajobrazowy, Nadnidziański Park Krajobrazowy oraz Kozubowski Park Krajobrazowy. W centralnej części Ponidzia można doświadczyć unikatowych w skali kraju krajobrazy związane z powierzchniowym występowaniem gipsów. Piękne krajobrazy oraz wspaniałe położenie połączone z wciąż rozwijającymi się produktami turystycznymi zapewniają możliwość rozwoju turystyki przyciągając na teren Powiatu pińczowskiego nowych turystów. Zainteresowani wypoczynkiem, pięknymi krajobrazami, bogatą historią oraz licznymi zabytkami z pewnością się nie zawiodą.

  Gmina
  Działoszyce

   

  Gmina
  Kije

   

  Gmina
  Michałów

   

  Gmina
  Pińczów

   

  Gmina
  Złota

                                                  

Galeria

<font size="16"><b>Przyroda Ponidzia - Sukcesja wtórna roślinności</b></font>
Przyroda Ponidzia - Sukcesja wtórna czyli powrót naturalnej roślinności drzew i krzewów na obszarze gdzie zaprzestano upraw rolniczych fot. LGD PONIDZIE<br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br><br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br>

ISTOTNE INFORMACJE

 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

 
PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portal organizacji pozarządowych

Portal organizacji pozarządowych