Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Aktualności

Ogłaszamy kolejny nabór wniosków o powierzenie grantu

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: –...

Czytaj więcej...

Spotkanie konsultacyjne o zasięgu powiatowym w gminie Pińczów

W dniu 28 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 w budynku PGKiM w Pińczowie ul. Słabska 13 odbędzie się spotkanie konsultacyjne o zasięgu powiatowym dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju...

Czytaj więcej...

Harmonogram spotkań konsultacyjnych dot.naboru wniosków o powierzenie grantów.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań konsultacyjnych, dotyczących zbliżających się naborów wniosków o powierzenie grantów  w zakresach: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie  wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych ,także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. W ramach projektu grantowego planowane są do realizacji zadania...

Czytaj więcej...

Obszar Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

 • Lokalna Grupa Działania PONIDZIE jest stowarzyszeniem założonym przez społeczność powiatu pińczowskiego w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach". Zrzesza osoby fizyczne i prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mając na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

  Powiat pińczowski

  powiat_pińczowskiPowiat pińczowski położony jest w południowej części województwa Świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy, w krainie geograficznej zwanej Ponidziem. Umiejscowienie powiatu pińczowskiego zapewnia niepowtarzalne walory krajobrazowe wynikające z historii geologicznej regionu, a także z bujności i piękna przyrody w którą obfituje Ponidzie. Niemalże cała powierzchnia tego regionu pokryta jest różnymi formami ochrony w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia w którego skład wchodzą Szaniecki Park Krajobrazowy, Nadnidziański Park Krajobrazowy oraz Kozubowski Park Krajobrazowy. W centralnej części Ponidzia można doświadczyć unikatowych w skali kraju krajobrazy związane z powierzchniowym występowaniem gipsów. Piękne krajobrazy oraz wspaniałe położenie połączone z wciąż rozwijającymi się produktami turystycznymi zapewniają możliwość rozwoju turystyki przyciągając na teren Powiatu pińczowskiego nowych turystów. Zainteresowani wypoczynkiem, pięknymi krajobrazami, bogatą historią oraz licznymi zabytkami z pewnością się nie zawiodą.

  Gmina
  Działoszyce

   

  Gmina
  Kije

   

  Gmina
  Michałów

   

  Gmina
  Pińczów

   

  Gmina
  Złota

                                                  

Galeria

<font size="16"><b>Przyroda Ponidzia - Miłek</b></font>
Przyroda Ponidzia - Miłek "wiosenny symbol regionu fot. E. Wrzoskiewicz<br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1200<br><b>Image Height</b> 1600<br><br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1200<br><b>Image Height</b> 1600<br>

ISTOTNE INFORMACJE

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portal organizacji pozarządowych

Portal organizacji pozarządowych