Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Aktualności

Wyniki Oceny biznesplanów do projektu ,,LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie’’.

  Lokalna Grupa Działania Ponidzie ogłasza wstępną listę oceny biznes planów do projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie” Lista wstępna po ocenie biznesplanów w ramach projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach Regionalonego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na...

Czytaj więcej...

Spotkanie konsultacyjne o zasięgu powiatowym w Gminie Pińczów

W dniu 23 sierpnia 2017 roku o godzinie 13:00 w Budynku PGKiM ul. Słabska 13 w Pińczowie odbędzie się spotkanie konsultacyjne o zasięgu powiatowym dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie : – zachowanie dziedzictwa lokalnego, – promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych Zainteresowanych...

Czytaj więcej...

Informacja dla uczestników projektu ,,LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie’’

Przypominamy uczestnikom projektu pn,,LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie’’,że kompletne biznesplany należy przygotować oraz złożyć do biura Lokalnej Grupy Działania Ponidzie z siedzibą na ul. Słabskiej 13 do dnia 14 sierpnia do godz 14.00. Przypominamy również ,że wszystkie dokumenty uczestnika projektu dostępne są na naszej stronie w zakładce DOTACJE NA...

Czytaj więcej...

Obszar Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

 • Lokalna Grupa Działania PONIDZIE jest stowarzyszeniem założonym przez społeczność powiatu pińczowskiego w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach". Zrzesza osoby fizyczne i prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mając na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

  Powiat pińczowski

  powiat_pińczowskiPowiat pińczowski położony jest w południowej części województwa Świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy, w krainie geograficznej zwanej Ponidziem. Umiejscowienie powiatu pińczowskiego zapewnia niepowtarzalne walory krajobrazowe wynikające z historii geologicznej regionu, a także z bujności i piękna przyrody w którą obfituje Ponidzie. Niemalże cała powierzchnia tego regionu pokryta jest różnymi formami ochrony w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia w którego skład wchodzą Szaniecki Park Krajobrazowy, Nadnidziański Park Krajobrazowy oraz Kozubowski Park Krajobrazowy. W centralnej części Ponidzia można doświadczyć unikatowych w skali kraju krajobrazy związane z powierzchniowym występowaniem gipsów. Piękne krajobrazy oraz wspaniałe położenie połączone z wciąż rozwijającymi się produktami turystycznymi zapewniają możliwość rozwoju turystyki przyciągając na teren Powiatu pińczowskiego nowych turystów. Zainteresowani wypoczynkiem, pięknymi krajobrazami, bogatą historią oraz licznymi zabytkami z pewnością się nie zawiodą.

  Gmina
  Działoszyce

   

  Gmina
  Kije

   

  Gmina
  Michałów

   

  Gmina
  Pińczów

   

  Gmina
  Złota

                                                  

Galeria

<font size="16"><b>Przyroda Ponidzia - Lilia wodna</b></font>
Przyroda Ponidzia: Grzybień pospolicie zwany lilią-wodną fot. LGD PONIDZIE. Ogród botaniczny na rozstajach mlodzawy male<br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br><br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br>

ISTOTNE INFORMACJE

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portal organizacji pozarządowych

Portal organizacji pozarządowych