Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Aktualności

Poradnik dla Wnioskodawców PROW 2014-2020

Informujemy, że w związku z ogłoszonym naborem wniosków o  ,,Pomoc ma rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła ,,Poradnik dla Wnioskodawców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Poddziałanie 6.2 Pomoc na Rozpoczęcie Pozarolniczej Działalności Gospodarczej  na obszarach wiejskich ” Zachęcamy do zapoznania się z...

Czytaj więcej...

Dyżury w ramach projektu Kreator Przedsiębiorczości.

Zapraszamy do Biura Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul: Słabska 13, lok nr 2,  28-400 Pińczów  codziennie w godzinach : Doradca Animator:  od 11.00 -15.00 Doradca Księgowa: w każdy wtorek  od 11.00 -13.00 Uwaga! Każda osoba zgłaszająca się do LCWP musi złożyć ankietę /wywiad w celu określenia potrzeb. W przypadku dużej...

Czytaj więcej...

Zaproszenie na rajd rowerowy

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej oraz Starostwo Powiatowe w Pińczowie zapraszają na RAJD ROWEROWY SZLAKIEM MADONNY PONIDZIA Projekt zostanie zrealizowany dzięki wsparciu jakie uzyskało Stowarzyszenie LOT Ziemi Pińczowskiej za pośrednictwem LGD Ponidzie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

Czytaj więcej...

Obszar Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

 • Lokalna Grupa Działania PONIDZIE jest stowarzyszeniem założonym przez społeczność powiatu pińczowskiego w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach". Zrzesza osoby fizyczne i prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mając na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

  Powiat pińczowski

  powiat_pińczowskiPowiat pińczowski położony jest w południowej części województwa Świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy, w krainie geograficznej zwanej Ponidziem. Umiejscowienie powiatu pińczowskiego zapewnia niepowtarzalne walory krajobrazowe wynikające z historii geologicznej regionu, a także z bujności i piękna przyrody w którą obfituje Ponidzie. Niemalże cała powierzchnia tego regionu pokryta jest różnymi formami ochrony w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia w którego skład wchodzą Szaniecki Park Krajobrazowy, Nadnidziański Park Krajobrazowy oraz Kozubowski Park Krajobrazowy. W centralnej części Ponidzia można doświadczyć unikatowych w skali kraju krajobrazy związane z powierzchniowym występowaniem gipsów. Piękne krajobrazy oraz wspaniałe położenie połączone z wciąż rozwijającymi się produktami turystycznymi zapewniają możliwość rozwoju turystyki przyciągając na teren Powiatu pińczowskiego nowych turystów. Zainteresowani wypoczynkiem, pięknymi krajobrazami, bogatą historią oraz licznymi zabytkami z pewnością się nie zawiodą.

  Gmina
  Działoszyce

   

  Gmina
  Kije

   

  Gmina
  Michałów

   

  Gmina
  Pińczów

   

  Gmina
  Złota

                                                  

Galeria

<font size="16"><b>Przyroda Ponidzia - malina</b></font>
Przyroda Ponidzia - malina w naturalnym leśnym siedlisku fot. LGD PONIDZIE<br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br><br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br>

ISTOTNE INFORMACJE

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portal organizacji pozarządowych

Portal organizacji pozarządowych