Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Najnowsze aktualności

Obrady Walnego Zebrania Członków LGD PONIDZIE.

W dniu 21 lutego 2017 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE. Realizując porządek obrad, uczestnicy kolejno: po otwarciu obrad przez Prezesa LGD, przyjęli porządek obrad, wysłuchali sprawozdania Zarządu LGD PONIDZIE za rok 2016, sprawozdania finansowego za rok 2016, sprawozdania z działalności Rady za ostatnie...

Czytaj więcej...

Szczegóły dotyczące lokalizacji portalu do zamieszczania zapytań ofertowych dla beneficjentów/wnioskodawców PROW 2014 – 2020.

W dniu 16.02.2017 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji portalu do zamieszczania zapytań ofertowych dla beneficjentów /wnioskodawców PROW 2014 – 2020 w celu zapewnienia możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym. Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl...

Czytaj więcej...

Zmiana ustawy o PROW 2014-2020.

Informujemy, że w dniu 17 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych...

Czytaj więcej...

Obszar Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

 • Lokalna Grupa Działania PONIDZIE jest stowarzyszeniem założonym przez społeczność powiatu pińczowskiego w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach". Zrzesza osoby fizyczne i prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mając na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

  Powiat pińczowski

  powiat_pińczowskiPowiat pińczowski położony jest w południowej części województwa Świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy, w krainie geograficznej zwanej Ponidziem. Umiejscowienie powiatu pińczowskiego zapewnia niepowtarzalne walory krajobrazowe wynikające z historii geologicznej regionu, a także z bujności i piękna przyrody w którą obfituje Ponidzie. Niemalże cała powierzchnia tego regionu pokryta jest różnymi formami ochrony w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia w którego skład wchodzą Szaniecki Park Krajobrazowy, Nadnidziański Park Krajobrazowy oraz Kozubowski Park Krajobrazowy. W centralnej części Ponidzia można doświadczyć unikatowych w skali kraju krajobrazy związane z powierzchniowym występowaniem gipsów. Piękne krajobrazy oraz wspaniałe położenie połączone z wciąż rozwijającymi się produktami turystycznymi zapewniają możliwość rozwoju turystyki przyciągając na teren Powiatu pińczowskiego nowych turystów. Zainteresowani wypoczynkiem, pięknymi krajobrazami, bogatą historią oraz licznymi zabytkami z pewnością się nie zawiodą.

  Gmina
  Działoszyce

   

  Gmina
  Kije

   

  Gmina
  Michałów

   

  Gmina
  Pińczów

   

  Gmina
  Złota

                                                  

Galeria

<font size="16"><b>Przyroda Ponidzia - Dziewięćsił Popłocholistny</b></font>
Przyroda Ponidzia - Dziewięćsił Popłocholistny fot. LGD PONIDZIE<br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br><br>
<b>Meta Data</b><br><b>Image Width</b> 1600<br><b>Image Height</b> 1200<br>

ISTOTNE INFORMACJE

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portal organizacji pozarządowych

Portal organizacji pozarządowych