Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Ankiety

Ankieta oceny pracy biura LGD PONIDZIE

Ankieta monitorująca 2007-2013

Ankieta monitorująca 2014-2020

 Ankieta dla turystów 2017

Ankieta dla mieszkańca 2017