Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Opisy stanowisk pracy

Opis stanowiska pracy Dyrektor  

Opis stanowiska pracy specjalista ds. ekonomicznych i kadrowych  

Opis stanowiska pracy specjalista ds. wdrażania LSR  

Opis stanowiska pracy Specjalista ds. zarządzania projektami  

 

Plan szkoleń członków Rady i pracowników

Plan szkoleń członków Rady i pracowników