Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

NABÓR WNIOSKÓW nr 3/2017 O POWIERZENIE GRANTU 

Informujemy,że w dniu 8 sierpnia 2017 r ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE działającej na terenie gmin: Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota ogłosił NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:
– zachowanie dziedzictwa lokalnego
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Wnioski o powierzenie grantu można składać w terminie: od 24.08.2017 do 07.09.2017r.
Pełna treść ogłoszenia, regulamin oraz wszystkie załączniki niezbędne do złożenia wniosku, dostępne są na naszej stronie w zakładce NABORY WNIOSKÓW /OGŁOSZENIA O NABORACH ORAZ WYNIKI.

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Złota

W dniu 11 sierpnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Złotej odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie :
– zachowanie dziedzictwa lokalnego,
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy
Do pobrania : PLAKAT

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Działoszyce

W dniu 10 sierpnia 2017 roku o godzinie 13:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Działoszycach odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie :
– Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
zainteresowanych serdecznie zapraszamy
Do pobrania : PLAKAT

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Kije

W dniu 09 sierpnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Samorządowej Instytucji Kultury „KASZTELANIA” w Kijach odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie :
– zachowanie dziedzictwa lokalnego,
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy
Do pobrania
PLAKAT

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Pińczów

W dniu 08 sierpnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Budynku PGKiM ul. Słabska 13 w Pińczowie odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie :
– zachowanie dziedzictwa lokalnego,
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy
Do pobrania
PLAKAT

Spotkania konsultacyjne

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o powierzenie grantu
w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w zakresie:
– zachowanie dziedzictwa lokalnego
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na ten cel informujemy, że pracownicy Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE rozpoczynają w miesiącu sierpniu spotkania konsultacyjne w każdej gminie
Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań w poszczególnych gminach termin oraz miejsce spotkań.
Harmonogram HARMONOGRAMHARMONOGRAM

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE ogłasza NABÓR WNIOSKÓW nr 2/2016 o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Treść ogłoszenia oraz wymagane dokumenty są do pobrania w bocznej zakładce NABORY WNIOSKÓW/OGŁOSZENIE O NABORACH ORAZ WYNIKI.
Wzory wniosków, umów oraz instrukcje są do pobrania w bocznej zakładce WZORY WNIOSKÓW, UMÓW I INSTRUKCJE.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016.

W dniu 19 .09.2016 roku ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
OGŁOSIŁ NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY
na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej .
Treść ogłoszenia oraz wymagane dokumenty są do pobrania w bocznej zakładce „Ogłoszenie o naborach”
Wzory wniosków, instrukcje oraz biznesplan są do pobrania w bocznej zakładce”Wzory wniosków,umów, procedury i kryteria wyboru”