Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

UMOWA RAMOWA

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z 21.04.2016