Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Dokumenty

Plan włączenia społeczności

Wytyczne MRIRW nr 1_1_2015

Wytyczne MRIRW nr 2_1_2016

Wzór deklaracji przystąpienia dla osoby fizycznej

Wzór deklaracji przystąpienia dla osoby prawnej

Wzór rekomendacji dla osoby fizycznej