Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Dokumenty

Wytyczne MRIRW nr 1_1_2015

Wytyczne MRIRW nr 2_1_2016

Wytyczne MRIRW nr 3_1_2017

Wytyczne MRIRW nr 4_2_2017

Wytyczne MRIRW nr 5_3_2017

Wzór deklaracji przystąpienia dla osoby fizycznej

Wzór deklaracji przystąpienia dla osoby prawnej

Wzór rekomendacji dla osoby fizycznej