Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Dokumenty

Wzór deklaracji przystąpienia dla osoby fizycznej
Wzór deklaracji przystąpienia dla osoby prawnej
Wzór rekomendacji dla osoby fizycznej