Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent: Gmina Działoszyce

Tytuł operacji: Remont świetlicy OSP Lipówka-Świerczyna

Dofinansowanie:   36 383,00 zł

Celem projektu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców

Remont świetlicy OSP Lipówka-Świerczyna

Beneficjent: Gmina Działoszyce

Tytuł operacji : Utworzenie możliwości rozwoju życia kulturalnego lokalnej społeczności poprzez budowę nowych i modernizację istniejących świetlic wiejskich"

Dofinansowanie:   225 252,00 zł

Utworzenie możliwości rozwoju życia kulturalnego lokalnej społeczności poprzez budowę nowych i modernizację istniejących świetlic wiejskich

Remont świetlicy w Chmielowie.

Remont świetlicy w Chmielowie.

Remont świetlicy w Kujawkach.

Remont świetlicy w Kujawkach.

Remont świetlicy w Kujawkach.

Remont świetlicy w Kujawkach.

Remont świetlicy w Kujawkach.

Remont świetlicy w Kujawkach.

Remont świetlicy w Kujawkach.

Remont świetlicy w Kujawkach.

Remont świetlicy w Marianowie.

Remont świetlicy w Marianowie.

Remont świetlicy w Marianowie.

Remont świetlicy w Marianowie.

Remont świetlicy w Niewiatrowicach.

Remont świetlicy w Niewiatrowicach.

Remont świetlicy w Niewiatrowicach.

Remont świetlicy w Niewiatrowicach.

Remont świetlicy w Niewiatrowicach.

Remont świetlicy w Niewiatrowicach.

Remont świetlicy w Chmielowie

Remont świetlicy w Chmielowie

Remont świetlicy w Chmielowie

Remont świetlicy w Chmielowie