Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

 Beneficjent : Gmina Kije

Tytuł operacji : Remont budynków z przeznaczeniem na integracyjne kluby w Kliszowie i Umianowicach

Dofinansowanie : 39 599,00 zł

Celem projektu jest świadome i aktywne społeczeństwo, które jest warunkiem rozwoju gospodarczego i integracji społecznej mieszkańców.

Beneficjent : Gmina Kije

Tytuł operacji : Remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów miejscowości Kije i Włoszczowice

Dofinansowanie : 497 350,00 zł