Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent :Gminna Biblioteka Publiczna w Michałowie

Tytuł operacji :Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Góry poprzez remont Biblioteki w Górach

Dofinansowanie : 60 732,76 zł

 

Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Góry poprzez remont Biblioteki w Górach

Beneficjent : Gmina Michałów

Tytuł operacji : Nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Michałowie

Dofinansowanie : 497 350,00 zł

 

Nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Michałowie