Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Tytuł operacji : "Nasze dobre, ponidziańskie"

Dofinansowanie: 15 252,04 zł.

Celem operacji było uruchomienie mobilnej pracowni garncarskiej i tworzenie nowych produktów turystycznych bazujących na wartościach dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego Ponidzia. Warsztaty były skierowane dla KGW z terenu Ponidzia. Zajęcia warsztatowe miały na celu podnoszenie świadomości biznesowej oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

Organizacja warsztatów ma na celu działanie na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości i świadomości biznesowej członkiń KGW z terenu Ponidzia.

 

"Nasze dobre, ponidziańskie"

Beneficjent: Stowarzyszenie Klub Wodny KON TIKI w Pińczowie

Tytuł operacji : Odbudowa stanicy wodnej na Zalewie pińczowskim - zakup sprzętu wodnego

Dofinansowanie: 27 814,73 zł.

Operacja ma na celu zakup sprzętu sportowego do uprawiania sportów wodnych.

Projekt ma na celu wskrzeszenie "ikony Ponidzia" jaką niegdyś był Klub Wodny Kon Tiki. Priorytetowym celem jest stworzenie infrastruktury turystycznej do uprawiania sportów wodnych na terenie zbiornika Zalewu pińczowskiego i promocja regionu Ponidzie oraz produktów turystycznych jakimi są sporty wodne.

 

Odbudowa stanicy wodnej na Zalewie pińczowskim - zakup sprzętu wodnego

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Tytuł operacji : Organizacja szkoleń, warsztatów podnoszących świadomość ekologiczną oraz promujących segregację odpadów komunalnych

Dofinansowanie: 37 589,57 zł.

Celem działania było zwiększenie odpowiedzialności za środowisko przyrodniczo-krajobrazowe oraz realizacja przedsięwzięcia „W ZGODZIE Z NATURĄ”. Przeprowadzone zostały szkolenia oraz warsztaty podnoszące świadomość ekologiczną.

 

Organizacja szkoleń, warsztatów podnoszących świadomość ekologiczną oraz promujących segregację odpadów komunalnych