Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent: Marian Markiewicz Winiary Gaik

Tytuł operacji: Zakup koparko-ładowarki

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Operacja wpłynęła na realizację celu szczegółowego „Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej”. Celem operacji jest tworzenie dodatkowych źródeł dochodu poza rolnictwem. W wyniku realizacji operacji zarejestrowana zostanie działalność pozarolnicza .W ramach samo zatrudnienia zostało stworzone jedno miejsce pracy.

 

Beneficjent : Sławomir Zachariasz, Zagórzyce

Tytuł operacji : Zakup ciągnika oraz maszyn rolniczych w celu świadczenia usług dla gospodarstw rolnych

Kwota dofinansowania: 99 800,00 zł

Beneficjent : Piotr Ryszard Placek, Orkanów

Tytuł operacji : Zakup kombajnu zbożowego

Kwota dofinansowania : 100 000,00 zł