Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Beneficjent: Betka Sylwester

Zakres pomocy: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

Tytuł operacji:  

Fotogeodezja w parze z ekobudownictwem - kompleksowe usługi na miarę potrzeb

Kwota dofinansowania: 100 000 zł

Streszczenie:

Planowana operacja miała na celu utworzenie działalności gospodarczej  polegającej na świadczeniu usług w zakresie geodezji i budownictwa. Utworzenie takiej działalności jest przedstawieniem na rynku nowej oferty i jakości usług w zakresie geodezji, fotogrametrii oraz budownictwa ze szczególnym naciskiem na promowanie budownictwa pasywnego oraz odnawialnych źródeł energii. W ramach operacji powstało jedno miejsce pracy.

 

Beneficjent   Kasza Arkadiusz

Tytuł operacji  Utworzenie  miejsca pracy poprzez uruchomienie obiektu turystycznego „Stajnia Kliszów”.

Kwota dofinansowania   100 000zł

Streszczenie

Operacja zakładała utworzenie Gospodarstwa  Turystycznego „Stajnia Kliszów” w miejscowości Kliszów w celu rozwijania turystyki  poprzez stworzenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej dla turystów.  W Stajni Kliszów właściciel oferuje naukę jazdy konnej oraz pensjonat dla koni.

W ramach operacji powstało jedno miejsce pracy.