Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY- edytowalny (od 3 września 2016)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY- edytowalny (archiwalny)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY- pdf (od 3 września 2016)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY- pdf (archiwalny)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (od 7 lutego 2017)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (od 23 listopada 2016)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (archiwalna)

 

BIZNESPLAN

BIZNESPLAN-edytowalny

 BIZNESPLAN-edytowalny (archiwalny)

BIZNESPLAN-pdf

 BIZNESPLAN-pdf (archiwalny)

BIZNESPLAN TABELE (od 6 lutego 2017)

INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU (od 6 lutego 2017)

INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU (od 5 października 2016)

 

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY-pdf

 UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY-pdf (archiwalna)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY (archiwalny)

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-edytowalny

 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-edytowalny (archiwalny)

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-pdf

 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ-pdf (archiwalny)

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wykaz faktur

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (17.02.2017)

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (archiwalna)=