Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Dokumenty i regulaminy poświęcone kryteriom wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji z dnia 05.05.2016
Kryteria wyboru operacji z dnia 17.12.2015
Procedura wyboru i oceny operacji z dnia 15.09.2016
Procedura wyboru i oceny operacji - archiwalna
Karta weryfikacji formalnej wniosku-archiwalna
Karta weryfikacji formalnej wniosku z dnia 15.09.2016
Oświadczenie o bezstronności - archiwalne
Oświadczenie o bezstronności z dnia 15.09.2016
Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR-archiwalna
Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR z  dnia 15.09.2016
 Procedura ustalenia kryteriów wyboru operacji  

 

Dokumenty i regulaminy poświęcone przyznawaniu grantów

Kryteria wyboru grantobiorców
Procedura wyboru i oceny grantobiorców
Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu
Oświadczenie o bezstronności - konkursy grantowe
Wniosek o powierzenie grantu
Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu
Karta oceny wniosku o powierzenie grantu
Procedura ustalenia kryteriów wyboru grantów