Lokalna Grupa Działania PONIDZIE
Wniosek o powierzenie grantu
Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu
Wzór umowy powierzenia grantu
Wniosek o płatność/Sprawozdanie końcowe z realizacji powierzonego grantu