Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

NABÓR WNIOSKÓW nr 2/2017
ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Data ogłoszenia naboru – 14.03.2017 r.

Pobierz:
OGŁOSZENIE
Załącznik nr 1-Regulamin naboru
Załącznik nr 2 – Kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3 – Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz warunków udzielenia wsparcia
Załącznik nr 4 – Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników
Wzór oświadczenia – zgodność wersji
Oświadczenie – projekt skierowany do grupy defaworyzowanej

NABÓR WNIOSKÓW nr 2/2017 – WYNIKI

Pobierz:
Lista operacji spełniających warunki oceny wstępnej
Lista operacji niespełniających warunków oceny wstępnej
Operacje wybrane do dofinansowania
Operacje niewybrane do dofinansowania
Lista członków Rady biorących udział w głosowaniu dotyczącym wyboru wniosków
Rejestr interesów członków Rady
Protokół z Posiedzenia Rady

 

NABÓR WNIOSKÓW nr 1/2017
ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Data ogłoszenia naboru – 22.12.2016 r.

Pobierz:
OGŁOSZENIE
Załącznik nr 1 – Regulamin naboru
Załącznik nr 2 – kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3 – Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia
Załącznik nr 4 – Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników
Wzór oświadczenia – zgodność wersji
Wzór oświadczenia – zatrudnienie z grupy defaworyzowanej
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

NABÓR WNIOSKÓW nr 1/2017 – WYNIKI

Pobierz:
Lista operacji spełniających warunki oceny wstępnej
Lista operacji niespełniających warunków oceny wstępnej
Operacje wybrane do dofinansowania
Operacje niewybrane do dofinansowania
Lista członków Rady biorących udział w głosowaniu dotyczącym wyboru wniosków
Lista członków Rady biorących udział w głosowaniu dotyczącym wyboru wniosków (2)
Rejestr interesów członków Rady
Protokół z Posiedzenia Rady

 

NABÓR WNIOSKÓW nr 2/2016
ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Data ogłoszenia naboru – 21.11.2016 r.

Pobierz:
OGŁOSZENIE
Załącznik nr 1 – Regulamin naboru
Załącznik nr 2 – kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3 – Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia
Załącznik nr 4 – Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników
Wzór oświadczenia wnioskodawcy

NABÓR WNIOSKÓW nr 2/2016 – WYNIKI

Pobierz:
Lista operacji spełniających warunki oceny wstępnej
Lista operacji niespełniających warunków oceny wstępnej
Operacje wybrane do dofinansowania
Operacje niewybrane do dofinansowania
Lista członków Rady biorących udział w głosowaniu dotyczącym wyboru wniosków
Rejestr interesów członków Rady
Protokół z Posiedzenia Rady

 

 

NABÓR WNIOSKÓW nr 1/2016
ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Data ogłoszenia naboru – 19.09.2016 r.

Pobierz:
OGŁOSZENIE
Załącznik nr 1-Regulamin naboru
Załącznik nr 2-Kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3-Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia
Załącznik nr 4-Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników

NABÓR WNIOSKÓW nr 1/2016 – WYNIKI

Pobierz:
Wnioski spełniające warunki oceny wstepnej
Wnioski niespełniąjące warunków oceny wstępnej
Operacje wybrane do dofinansowania
Operacje niewybrane do dofinansowania
Lista członków Rady biorących udział w głosowaniu dotyczącym wyboru wniosków
Rejestr interesów członków Rady
Rejestr interesów członków Rady-poprawiony
Protokół z posiedzenia Rady
Protokół z posiedzenia Rady – poprawiony
Złożone protesty
Informacja na temat rozstrzygnięcia protestu