Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

O projekcie

Dnia 19 stycznia 2018 r 21 Lokalnych Grup Działania zawarło Partnerską umowę współpracy pn
,,Kreator Przedsiębiorczości’’. Liderem koordynującym projekt jest Lokalna Grupa Działania ,,Region Włoszczowski’’
Celem projektu współpracy realizowanym przez Partnerskie LGD jest promowanie lokalnej przedsiębiorczości poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikroprzedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej ,wspieranie istniejących firm oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży.
Cel o którym mowa odpowiada na cele poszczególnych Partnerskich LGD określonych w ich LSR na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania Ponidzie realizuje:
Cel ogólny: Rozwój gospodarczy oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD
Cel szczegółowy: Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
Na realizację projektu współpracy LGD Ponidzie przeznaczyło kwotę 156 462,00 zł

W ramach Kreatora Przedsiębiorczości na terenie działania LGD PONIDZIE powstanie Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w którym mieszkańcy uzyskają między innymi wsparcie/pomoc w zakresie pozyskania funduszy unijnych oraz wsparcie księgowe. Beneficjenci Kreatora będą mogli podnieść /uzupełnić/poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe za pomocą szkoleń /kursów /warsztatów co przyczyni się do rozwoju/ tworzenia postaw przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy na terenie obszaru LGD. Poprzez zorganizowane szkolenia/ warsztaty/kursy zostaną zaspokojone potrzeby mieszkańców w zakresie edukacji.

Projekt współpracy będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2018 r do 31 maja 2020 r.

Partnerzy projektu współpracy:
Lokalna Grupa Działania ,,Region Włoszczowski’’
Lokalną Grupa Działania „Białe Ługi”
Lokalną Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”
Stowarzyszenie „Dolina Noteci”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”,
Lokalna Grupa Działania Ponidzie
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”
Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej
Lokalna Grupa Działania „ Zielony Wierzchołek Śląska”
Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły
Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak,
Lider Zielonej Wielkopolski
Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”,
LGD „Korona Sądecka”
„Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego”,
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej,
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Bachureń

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.