Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 01.03.2017
Opracowanie projektu graficznego i wydruk folderu promocyjnego dla Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE
Pobierz:
Zapytanie Ofertowe – folder
Odpowiedzi-na-pytania-do-zapytania-ofertowego-z-dnia-01.03.2017-r-3

 
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 24.10.2016
Opracowanie projektu graficznego i wydruk kalendarzy na rok 2017
Pobierz:
Zapytanie Ofertowe – kalendarz

Zapytanie ofertowe – wyniki
 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13.07.2016
Przeprowadzenie szkolenia dla Członków Rady oraz pracowników biura LGD PONIDZIE

Pobierz:
Zapytanie Ofertowe – szkolenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Przeprowadzenie szkolenia dla Członków Rady oraz pracowników biura LGD PONIDZIE – WYNIKI

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 01.07.2016
Przeprowadzenie szkolenia dla Członków Rady oraz pracowników biura LGD PONIDZIE

Pobierz:
Zapytanie Ofertowe – szkolenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Przeprowadzenie szkolenia dla Członków Rady oraz pracowników biura LGD PONIDZIE – WYNIKI
Zapytanie zostało unieważnione

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 30.06.2016
Wykonanie tablicy informacyjnej do siedziby biura

Pobierz:
Zapytanie ofertowe-Tablica informacyjna
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Wykonanie tablicy informacyjnej do siedziby biura – WYNIKI

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 3.06.2016
Projekt i wykonanie broszury informacyjnej
poświęconej metodom i sposobom przyznawania dofinansowania w ramach inicjatywy LEADER programu PROW 2014-2020.
Pobierz: Zapytanie_Ofertowe
Projekt i wykonanie broszury informacyjnej poświęconej metodom i sposobom przyznawania dofinansowania w ramach inicjatywy LEADER programu PROW 2014-2020. – KOREKTA
Pobierz: Skorygowane zapytanie ofertowe do pobrania
Projekt i wykonanie broszury informacyjnej – WYNIKI